KHAY GIẤY ĐỊNH HÌNH

SẢN PHẨM GIẤY

thông tin liên hệ
HOTLINE

035 3375 888 - 0968 273 318

KHAY ĐỰNG ĐIỆN THOẠI

Khay đựng điện thoại
Khay đựng điện thoại
Khay đựng điện thoại
Khay đựng điện thoại
Khay đựng điện thoại
Khay đựng điện thoại
Khay đựng điện thoại
Khay đựng điện thoại

KHAY ĐỰNG ĐỒ ĐIỆN TỬ

Khay đựng ổ đĩa
Khay đựng ổ đĩa
Khay đựng từ điển điện tử
Khay đựng từ điển ...
Khay đựng đồ điện tử
Khay đựng đồ điện...
Khay đựng tai nghe
Khay đựng tai nghe

KHAY ĐỰNG ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG

Khay để nồi cơm điện
Khay để nồi cơm đi̓...
Khay để ấm đun nước
Khay để ấm đun nướ...
Khay đựng lò vi sóng
Khay đựng lò vi sóng
Khay đựng rao cạo râu
Khay đựng rao cạo râu

KHAY ĐỰNG CHAI RƯỢU

Khay đựng chai rượu vang
Khay đựng chai rượu vang
Khay đựng chai rượu vang
Khay đựng chai rượu vang
Khay đựng chai rượu
Khay đựng chai rượu
Khay đựng chai rượu
Khay đựng chai rượu

Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc

Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc
Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc
Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc
Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc
Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc
Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc
Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc
Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc
Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc
Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc
Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc
Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc
Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc
Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc
Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc
Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc

SẢN PHẨM GIẤY

Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Thùng Carton
Thùng Carton
Thùng Carton
Thùng Carton
Bát giấy
Bát giấy
Khay cafe bằng giấy
Khay cafe bằng giấy
Khay đựng trứng 30 quả
Khay đựng trứng 30 quả