KHAY GIẤY ĐỊNH HÌNH

SẢN PHẨM GIẤY

thông tin liên hệ
HOTLINE

035 3375 888 - 0968 273 318

Khay đựng trứng

Khay đựng trứng 10 quả
Khay đựng trứng 10 quả
Khay đựng trứng 12 quả
Khay đựng trứng 12 quả
Khay đựng trứng 30 quả
Khay đựng trứng 30 quả
Khay đựng trứng 30 quả
Khay đựng trứng 30 quả