KHAY GIẤY ĐỊNH HÌNH

SẢN PHẨM GIẤY

thông tin liên hệ
HOTLINE

035 3375 888 - 0968 273 318

Nhiệt độ lập trình và buồng ẩm

KMH-408S Temperature & Humidity test chamber
KMH-408S Temperature & Humidity test chamber
Solar Test Chamber
Solar Test Chamber
LED Test Chamber
LED Test Chamber